Center humanosti služi kot orodje za dvig človekovega zavedanja.

Oblikovan je kot dvigajoča se spiralna pot, ki je sestavljena iz štirih nivojev.

     1 – Pot kontemplacije

2 – Hodnik vzpona

  3 – Svetlobni prstan

  4 – Lebdeča kupola

Na Pot kontemplacije iz vsake strani pročelja vodita dve stopnišči.

Arhitektura oblikuje zavetje v katerem se ustvarjajo prostori za zunanjo kontemplacijo.

V notranjosti je Hodnik vzpona namenjen povzdigu iz teme v svetlobo.

Naravna svetloba tvori Svetlobni prstan, ki ovija celotno notranjost.

Svetlobni prstan uprostorja Lebdečo kupolo, ki lebdi nad osrednjim prostorom.

Arhitektura postane pomagalo, ki navdihuje človeka in dviga njegovega duha. 

Dodaten progam se izvaja tudi v predavalnici, tihi sobi in manjšem gledališču.

Vsi deli Centra humanosti delujejo kot posamični cvetovi v socvetju: stojijo samostojno, a cvetijo v skupnosti.